CHODNÍK NA PRŮTAHU TURNOVEM V CELÉ DÉLCE POSTAVÍ EUROVIA. Součástí opravy mostů nad Jizerou a ulicí Koškova je obnova chodníku, který je součástí mostní konstukce. Část chodníku mezi mosty (zhruba 110 metrů) ale není předmětem opravy, financované Ředitelstvím silnic a dálnic. Radnice proto požádala o ocenění opravy chodníku z betonové dlažby mezi mosty společnost Eurovia, provádějící rekonstrukci mostů, a Technické služby Turnov. V návrzích cen nebyl zásadní rozdíl. Kvůli zjednodušení koordinace prací a jednoduššímu řešení případných reklamací rada města rozhodla o zadání opravy uvedené části chodníku společnosti Eurovia. Protože tak byla upřednostněna dražší nabídka ve výši téměř 510 tisíc vč. DPH, rada města současně schválila pro tento případ výjimku ze směrnice o zadávání veřejných zakázek.

CISTERNA JE V OPRAVĚ. Místo k ohni zamířila minulý týden ke generální opravě podvozku cisterna výjezdní jednotky turnovských hasičů. Opravu za 943 tisíc korun provede do konce listopadu firma Pavel Třmínek. Liberecký kraj na opravu podvozku Tatry 815 přispěje částkou 600 tisíc, zbývající část doplatí turnovská radnice z rozpočtu města.

RADNICE SOUHLASÍ S POSUNEM TERMÍNŮ STAVEBNÍCH ÚPRAV PRO IMOBILNÍ V ZŠ ŽIŽKOVA. Z důvodů nepředvídatelných okolností je dokončení stavební části odloženo na 20. října, termín předání a zprovoznění výtahu ale zůstává nezměněn na 15. listopadu 2019. Dodatek ke smlouvě městu nepřinese žádné zvýšené náklady.

Zprávy Turnovska

zobrazit vše

Videozpravodajství

video

VIDEO: STAVBA NOVÉ RADNICE VE SKÁLOVĚ ULICI

zobrazit vše

Akce a kultura na Turnovsku

srpen 2019

PROHLÍDKA ZÁKAZNICKÉHO CENTRA GRANÁT

Akce pro rodiny s dětmi.

PROHLÍDKY S LOUPEŽIVÝM RYTÍŘEM

Prohlídky pro děti s místním loupeživým rytířem spojené s hledáním pokladu a zlomením kletby.

PROHLÍDKA TURNOVSKÝCH KOSTELŮ

Turnovské léto 2019.

LETNÍ KINO: ANNA

Akční thriller Luca Bessona o obávané vražedkyni.

zobrazit vše