18. dubna 2019 - Aktuálně

14_17_04_2019.JPG

TURNOV UVAŽUJE O ZMĚNĚ SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ. Současný systém napomohl ke zvýšení množství tříděného odpadu, ale pravděpodobně dosáhnul svého limitu. Sběr, svoz a likvidace komunálního odpadu navíc zatěžuje městskou pokladnu. Zatímco roční poplatek na občana (mimo zvýhodněných skupin) činí 660 korun, skutečné náklady jsou 1040 korun. Město tak odpadové hospodářství ročně dotuje částkou kolem 5 milionů.

NETŘÍDÍŠ, ZAPLATÍŠ. Analýzu současného systému odpadového hospodářství Turnova zpracovala firma ASHPA z Brna. Jednou z priorit je zvýšení množství vytříděného odpadu a určení ceny poplatku podle ochoty třídit. Příprava nového systému odpadového hospodářství je ve stádiu prvních jednání. Odhadovaný termín zavedení je nejdříve v roce 2021.

VELIKONOCE NA DLASKOVĚ STATKU. Na Bílou sobotu uzavírající postní období připomene Muzeum Českého ráje výroční obyčeje a zvyky jarního novoročí. 20. dubna od 10.30 hodin. Více
Aktuálně

pátek 24. května 2019 - Aktuálně

čtvrtek 23. května 2019 - Aktuálně

středa 22. května 2019 - Aktuálně

úterý 21. května 2019 - Aktuálně